Ruský jazyk

  • Mgr. Petra Krchňáková

Charakteristika předmětu

Ruský jazyk se na našem gymnáziu vyučuje od tercie do oktávy jako druhý cizí jazyk. Šestileté studium ruského jazyka vede k osvojení jeho mluvené i psané podoby od úplných začátků až po úroveň B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
Ve všech ročnících (kromě sexty) mají studenti tříhodinovou týdenní dotaci, v sextě je dotace navýšena na 4 vyučovací hodiny. Ve výuce ruského jazyka pracujeme s třídílnou řadou české učebnice „KLASS“, která nabízí také elektronickou podporu na internetu a pro přípravu k maturitě využíváme i další materiály. K výuce jazyka na našem gymnáziu mohou sloužit také multimediální jazykové učebny nebo učebny výpočetní techniky.
Výborné výsledky některých studentů jim umožňují pokračovat ve studiu ruského jazyka na vysokých školách. Avšak i ti, kteří takto dále nepokračují, mají skvělou možnost jazyk využít např. při práci s cizojazyčnými zdroji na vysoké škole nebo při cestování. V kombinaci s angličtinou se pak ruština jeví jako velice atraktivní dovednost na trhu práce.

My gavarim pa rúski!

V týdnu od 22. února 2024 proběhlo na našem gymnáziu školní kolo Olympiády v ruském jazyce pro dvě kategorie (tercie, kvinta/sexta).

Překladatelská soutěž

4. ledna jsme opět po roce, avšak tentokrát v hojnějším počtu, vyrazili do Olomouce zúčastnit se Překladatelské soutěže, již pořádá Filozofická fakulta Univerzity Palackého.

Evropský den jazyků

Dne 25. 9. 2023 soutěžily tercie a kvarty na Evropském dni jazyků. Každá třída měla za úkol vytvořit několik týmů, přičemž v každém musel být alespoň jeden student německého, francouzského, ruského či španělského jazyka. Soutěž se odehrávala ve čtyřech místnostech, jež byly byla zasvěceny vždy jiné části Evropy.

Olympiáda v ruském jazyce

V pondělí 13. 2. a ve čtvrtek 16. 2. 2023 jsme uspořádali ústní část školního kola olympiády v ruském jazyce.