Geografie

  • Mgr. Beata Jonsztová
  • Mgr. Marcela Dudová
  • Mgr. Adam Zaduban

Charakteristika předmětu

Samostatný vyučovací předmět Zeměpis vychází obsahově ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Plní významnou integrující funkci mezi jinými vyučovacími předměty, protože propojuje znalosti a dovednosti z přírodních i humanitních předmětů. Uplatňují se mezipředmětové vztahy zejména s biologií, fyzikou, společenskými vědami a dějepisem. Dá se říci, že zeměpis je všudypřítomný.

Žáci si osvojují řadu poznatků, učí se samostatně řešit problémové úlohy, vyhledávat zdroje a posoudit jejich pravdivost. Utvářejí si svůj názor a učí se obhajovat jej vhodnými postupy. Umožňuje se žákům nahlížet na události ve světě v jejich zeměpisném kontextu a pomocí znalostí ze zeměpisu si lépe uvědomit civilizační rizika a jejich vliv na planetu Zemi.

Výuka zeměpisu probíhá ve všech ročnících našeho gymnázia s dvouhodinovou dotací, kromě tercie a septimy s jednohodinovou dotací.

Studenti septim a oktáv si mohou zvolit dvouhodinový Seminář z geografie, kde mají možnost hlouběji poznat jednotlivé složky geografie a jejich vzájemnou provázanost a v neposlední řadě je v oktávě využíván v rámci přípravy na maturitní zkoušku a na další studium na vysokých školách přírodovědného směru.

Žáci se mohou zapojit i do různých soutěží, jako je Zeměpisná olympiáda nebo Eurorebus. Propojení s praxí a názornost výuky předmětu nám pomáhají uskutečňovat geografické exkurze.

Studenti kvarty A navštívili přehradu Šance

Ve čtvrtek 14. 9. 2023 navštívili studenti kvarty A v rámci plánované exkurze vodní dílo Šance. Údolní nádrž na řece Ostravici slouží dvěma hlavním účelům – k zásobování části Ostravské aglomerace pitnou vodou (společně s nádržemi Kružberk a Slezská Harta) a k povodňové ochraně.

Rozvodna Nošovice

V úplném závěru školního roku studenti septim navštívili Rozvodnu Nošovice.

Septimy v Kroměříži

Dne 3. května se studenti septim vydali do Kroměříže, aby si nejen odpočinuli od všeobjímajícího shonu naší instituce, ale také poznali jednu z nejvýznamnějších moravských památek (celou akci fotograficky zachytila naše spolužačka Karolína Jarolímová).

Náš vlastní Den země

V pondělí 17. dubna 2023 začala naše škola psát novou environmentální historii. Uspořádali jsme pro studenty vlastní DEN ZEMĚ!

Bohatství země

Březen je pro nás, některé studenty vyššího gymnázia, již tradičně měsícem soutěže BOHATSTVÍ ZEMĚ.

Geologická olympiáda 2023

V průběhu prvního pololetí proběhly i letos školní a okresní kola geologické olympiády online formou.

Kvarta B v Geologickém pavilonu

Dne 14.2. 2023 (na Valentýna) jsme s naší třídou vyrazili na velmi romantickou exkurzi do Geologického pavilonu Vysoké školy báňské.

GIS day pro primu a kvintu

V rámci výuky geografie jsme 25. 11. 2022 absolvovali přednášku PhDr. Lucie Orlíkové z VŠB o geoinformačních systémech.

Řešíme bohatství Země

Devátý ročník geologicko-ekonomické soutěže BOHATSTVÍ ZEMĚ nás letos přivítal aktuálním tématem,a to zemním plynem.

Královský stolec geologického kladívka je opět náš!

12. ročník soutěže s geovědní tematikou Geologické kladívko 2022, určené pro studenty středních škol a žáky 2. stupně základních škol, se uskutečnil v Geologickém pavilonu prof. Františka Pošepného 29. dubna 2022.