Geografie

  • Mgr. Beata Jonsztová
  • Mgr. Marcela Dudová
  • Mgr. Zdeněk Pospíšil
  • Mgr. Adam Zaduban
  • Mgr. Lucie Kafková

Charakteristika předmětu

Samostatný vyučovací předmět Zeměpis vychází obsahově ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Plní významnou integrující funkci mezi jinými vyučovacími předměty, protože propojuje znalosti a dovednosti z přírodních i humanitních předmětů. Uplatňují se mezipředmětové vztahy zejména s biologií, fyzikou, společenskými vědami a dějepisem. Dá se říci, že zeměpis je všudypřítomný.

Žáci si osvojují řadu poznatků, učí se samostatně řešit problémové úlohy, vyhledávat zdroje a posoudit jejich pravdivost. Utvářejí si svůj názor a učí se obhajovat jej vhodnými postupy. Umožňuje se žákům nahlížet na události ve světě v jejich zeměpisném kontextu a pomocí znalostí ze zeměpisu si lépe uvědomit civilizační rizika a jejich vliv na planetu Zemi.

Výuka zeměpisu probíhá ve všech ročnících našeho gymnázia s dvouhodinovou dotací, kromě tercie a septimy s jednohodinovou dotací.

Studenti septim a oktáv si mohou zvolit dvouhodinový Seminář z geografie, kde mají možnost hlouběji poznat jednotlivé složky geografie a jejich vzájemnou provázanost a v neposlední řadě je v oktávě využíván v rámci přípravy na maturitní zkoušku a na další studium na vysokých školách přírodovědného směru.

Žáci se mohou zapojit i do různých soutěží, jako je Zeměpisná olympiáda nebo Eurorebus. Propojení s praxí a názornost výuky předmětu nám pomáhají uskutečňovat geografické exkurze.

Kvarta B v Geologickém pavilonu

Dne 14.2. 2023 (na Valentýna) jsme s naší třídou vyrazili na velmi romantickou exkurzi do Geologického pavilonu Vysoké školy báňské.

GIS day pro primu a kvintu

V rámci výuky geografie jsme 25. 11. 2022 absolvovali přednášku PhDr. Lucie Orlíkové z VŠB o geoinformačních systémech.

Řešíme bohatství Země

Devátý ročník geologicko-ekonomické soutěže BOHATSTVÍ ZEMĚ nás letos přivítal aktuálním tématem,a to zemním plynem.

Královský stolec geologického kladívka je opět náš!

12. ročník soutěže s geovědní tematikou Geologické kladívko 2022, určené pro studenty středních škol a žáky 2. stupně základních škol, se uskutečnil v Geologickém pavilonu prof. Františka Pošepného 29. dubna 2022.

Bohatství Země 2022

21. a 22. března jsme po více než půl roce měli možnost zabojovat ve finále soutěže Bohatství Země a zkusit obhájit náš projekt.

Kvinty v Geologickém pavilonu

Čtvrteční dopoledne 17. března jsme strávili na exkurzi v Geologickém pavilonu prof. Františka Pošepného v areálu VŠB v Ostravě-Porubě.

Planeta 3000 – Madagaskar

Dne 30. září 2021 se tercie a sexty vypravily do nedalekého Kina Luna, aby zhlédly dokument a vyslechly si průvodní komentář fotografa a cestovatele Adama Lelka o jeho cestě na Madagaskar a hledání tajemného obřadu jménem Famadihana.