Geografie

Amerika v krabici

Když jsme v sekundě B na sklonku dubna dokončili v rámci regionální geografie Ameriku, vyvstala otázka, čím za ní udělat tu pomyslnou tečku. Nakonec jsme zvolili projekt Amerika v krabici (od bot, čaje, zápalek…).

Nejen Hranická propast

V dubnu se počasí umoudřilo a my jsme využili slunečného dopoledne k návštěvě Teplic nad Bečvou.

Studenti kvarty A navštívili přehradu Šance

Ve čtvrtek 14. 9. 2023 navštívili studenti kvarty A v rámci plánované exkurze vodní dílo Šance. Údolní nádrž na řece Ostravici slouží dvěma hlavním účelům – k zásobování části Ostravské aglomerace pitnou vodou (společně s nádržemi Kružberk a Slezská Harta) a k povodňové ochraně.

Rozvodna Nošovice

V úplném závěru školního roku studenti septim navštívili Rozvodnu Nošovice.

Septimy v Kroměříži

Dne 3. května se studenti septim vydali do Kroměříže, aby si nejen odpočinuli od všeobjímajícího shonu naší instituce, ale také poznali jednu z nejvýznamnějších moravských památek (celou akci fotograficky zachytila naše spolužačka Karolína Jarolímová).

Náš vlastní Den země

V pondělí 17. dubna 2023 začala naše škola psát novou environmentální historii. Uspořádali jsme pro studenty vlastní DEN ZEMĚ!

Bohatství země

Březen je pro nás, některé studenty vyššího gymnázia, již tradičně měsícem soutěže BOHATSTVÍ ZEMĚ.

Geologická olympiáda 2023

V průběhu prvního pololetí proběhly i letos školní a okresní kola geologické olympiády online formou.

Kvarta B v Geologickém pavilonu

Dne 14.2. 2023 (na Valentýna) jsme s naší třídou vyrazili na velmi romantickou exkurzi do Geologického pavilonu Vysoké školy báňské.

GIS day pro primu a kvintu

V rámci výuky geografie jsme 25. 11. 2022 absolvovali přednášku PhDr. Lucie Orlíkové z VŠB o geoinformačních systémech.

Řešíme bohatství Země

Devátý ročník geologicko-ekonomické soutěže BOHATSTVÍ ZEMĚ nás letos přivítal aktuálním tématem,a to zemním plynem.

Královský stolec geologického kladívka je opět náš!

12. ročník soutěže s geovědní tematikou Geologické kladívko 2022, určené pro studenty středních škol a žáky 2. stupně základních škol, se uskutečnil v Geologickém pavilonu prof. Františka Pošepného 29. dubna 2022.

Bohatství Země 2022

21. a 22. března jsme po více než půl roce měli možnost zabojovat ve finále soutěže Bohatství Země a zkusit obhájit náš projekt.

Kvinty v Geologickém pavilonu

Čtvrteční dopoledne 17. března jsme strávili na exkurzi v Geologickém pavilonu prof. Františka Pošepného v areálu VŠB v Ostravě-Porubě.

Planeta 3000 – Madagaskar

Dne 30. září 2021 se tercie a sexty vypravily do nedalekého Kina Luna, aby zhlédly dokument a vyslechly si průvodní komentář fotografa a cestovatele Adama Lelka o jeho cestě na Madagaskar a hledání tajemného obřadu jménem Famadihana.

Stálice na geologickém poli

V druhém pololetí školního roku 2020/2021 proběhly dvě důležité geologické soutěže. Obou se zúčastnili dva studenti septimy, kteří jsou již tradičními frekventanty podobných akcí.