Septimy v Kroměříži

Poté, co jsme dorazili na kroměřížské nádraží, jsme se pěškobusem, abychom si protáhli nohy, vydali do zámecké zahrady, kde jsme si prohlédli místní flóru i faunu. Následovala prohlídka zámku, kde jsme zhlédli obsáhlou sbírku obrazů, jímž je kroměřížský zámek proslavený, a sál, v němž rokoval roku 1848 kroměřížský sněm (ve kterém se mimochodem dobře klouže na papučích, které si musíte na prohlídku zapůjčit). Po prohlídce zámku a obědě (pro budoucí generace můžu doporučit restaurační zařízení Riegerovka blízko náměstí) naše kroky směřovaly do Květné zahrady. Zde jsme se dozvěděli mnoho zajímavých informací o její historii, jež sahá až do 18. Století, a načerpali mnoho pozitivní energie. Následně jsme se volným krokem zámeckou zahradou vrátili na nádraží a odebrali se domů.

Na tomto výletě jsme si nejen odpočinuli od běžných školních povinností a užili si ukázkového počasí a nádherných zahrad v květu, ale i načerpali mnoho zajímavých poznatků, takže myslím, že jsme si tuto exkurzi všichni opravdu užili.

Hana Brožková, septima B