Německý jazyk

  • Mgr. Radka Piňosová
  • Mgr. Eva Skotnicová, Ph.D.
  • Mgr. Michaela Šuhajová
  • PhDr. Jan Vomlela, Ph.D.

Charakteristika předmětu

Němčina se na našem gymnáziu vyučuje jako druhý cizí jazyk v osmiletém cyklu vzdělávání od tercie do oktávy. Studenti se jazyku věnují celkem šest let a dosáhnou jazykové úrovně B1. Druhý cizí jazyk mají studenti v rozvrhu třikrát týdně, v sextě je časová dotace předmětu navýšena na čtyři hodiny.
V sextě mají studenti navíc možnost navštěvovat dvouhodinový volitelný předmět konverzace a cvičení v německém jazyce, v septimě a v oktávě si mohou vybrat volitelný předmět konverzace v německém jazyce nebo příprava k Zertifikat Deutsch B1.
Studenti si němčinu mohou zvolit jako předmět maturitní zkoušky jak v její společné, tak profilové části.
Naše škola má k dispozici dvě dobře vybavené jazykové učebny, které umožňují ve výuce aplikovat moderní metody.

Jak se pejsek s kočičkou oddali německé poezii

V pátek 13. května 2022 se na porubském Wichterlově gymnáziu konala již po patnácté soutěž v recitaci německých básní. Pomyslným patronem letošního ročníku byl německo–švýcarský spisovatel Hermann Hesse.