Německý jazyk

  • Mgr. Radka Piňosová
  • Mgr. Eva Skotnicová, Ph.D.
  • Mgr. Michaela Šuhajová
  • PhDr. Jan Vomlela, Ph.D.

Charakteristika předmětu

Němčina se na našem gymnáziu vyučuje jako druhý cizí jazyk v osmiletém cyklu vzdělávání od tercie do oktávy. Studenti se jazyku věnují celkem šest let a dosáhnou jazykové úrovně B1. Druhý cizí jazyk mají studenti v rozvrhu třikrát týdně, v sextě je časová dotace předmětu navýšena na čtyři hodiny.
V sextě mají studenti navíc možnost navštěvovat dvouhodinový volitelný předmět konverzace a cvičení v německém jazyce, v septimě a v oktávě si mohou vybrat volitelný předmět konverzace v německém jazyce nebo příprava k Zertifikat Deutsch B1.
Studenti si němčinu mohou zvolit jako předmět maturitní zkoušky jak v její společné, tak profilové části.
Naše škola má k dispozici dvě dobře vybavené jazykové učebny, které umožňují ve výuce aplikovat moderní metody.

XIX. ročníku překladatelské soutěže OU

Rok se s rokem sešel a Filozofická fakulta Ostravské univerzity opět uspořádala pro studenty středních a vysokých škol tentokrát již XIX. ročník celostátní překladatelské soutěže.

Herzlichen Glückwunsch

Koncem února 2024 se ve Středisku volného času uskutečnilo okresní kolo Olympiády v jazyce německém, ve kterém Alžběta Dohnalová ze septimy A vybojovala fantastické 2. místo.

Překladatelská soutěž

4. ledna jsme opět po roce, avšak tentokrát v hojnějším počtu, vyrazili do Olomouce zúčastnit se Překladatelské soutěže, již pořádá Filozofická fakulta Univerzity Palackého.

Evropský den jazyků

Dne 25. 9. 2023 soutěžily tercie a kvarty na Evropském dni jazyků. Každá třída měla za úkol vytvořit několik týmů, přičemž v každém musel být alespoň jeden student německého, francouzského, ruského či španělského jazyka. Soutěž se odehrávala ve čtyřech místnostech, jež byly byla zasvěceny vždy jiné části Evropy.

Němčina poněkud jinak aneb od Goetha k Rammstein

V pátek 21. dubna přivítali němčináři sext milou návštěvu z Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové. Paní doktorka Petra Besedová si pro nás připravila tříhodinový workshop o německé kultuře a nutno dodat, že jsme se dotkli skutečně téměř všeho, co by vás mohlo na dané téma napadnout.

Jak se pejsek s kočičkou oddali německé poezii

V pátek 13. května 2022 se na porubském Wichterlově gymnáziu konala již po patnácté soutěž v recitaci německých básní. Pomyslným patronem letošního ročníku byl německo–švýcarský spisovatel Hermann Hesse.