Německý jazyk

Evropský den jazyků

Dne 25. 9. 2023 soutěžily tercie a kvarty na Evropském dni jazyků. Každá třída měla za úkol vytvořit několik týmů, přičemž v každém musel být alespoň jeden student německého, francouzského, ruského či španělského jazyka. Soutěž se odehrávala ve čtyřech místnostech, jež byly byla zasvěceny vždy jiné části Evropy.

Němčina poněkud jinak aneb od Goetha k Rammstein

V pátek 21. dubna přivítali němčináři sext milou návštěvu z Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové. Paní doktorka Petra Besedová si pro nás připravila tříhodinový workshop o německé kultuře a nutno dodat, že jsme se dotkli skutečně téměř všeho, co by vás mohlo na dané téma napadnout.

Jak se pejsek s kočičkou oddali německé poezii

V pátek 13. května 2022 se na porubském Wichterlově gymnáziu konala již po patnácté soutěž v recitaci německých básní. Pomyslným patronem letošního ročníku byl německo–švýcarský spisovatel Hermann Hesse.