Vyzývací soutěž v recitaci německých básní

Nejen že si musíte vybrat básničku, která vám sedne tématem, budete ji schopni obstojně přeříkat, a hlavně si ji zapamatovat a vžít se do toho, co chcete divákovi předat, ale musíte také nejdříve projít školním kolem. Jakožto jedinému zájemci naší školy však mohu ve vší skromnosti říct, že tento krok byl pro mě více než příjemný. Moje školní kolo se totiž v podstatě konalo rovnou „naostro“ na Wichterlově gymnáziu, kde se vyzývací soutěž konala.

Tento již 16. ročník byl zasvěcen rakouské spisovatelce Ingeborg Bachmann, o které jsme se hned v úvodu programu dozvěděli něco málo z jejího života, přečetli si společně ukázky její tvorby, a podívali se dokonce i na ty filmové, a to z nového snímku věnovanému právě jí, který vyšel v tomto roce u příležitosti padesátého výročí autorčina úmrtí.

Pak přišlo na řadu samotné recitování. Bylo příjemné vědět, že se o tento specifický kus umění zajímají i jiní vrstevníci, již si zvolili němčinu jako svůj druhý cizí jazyk. A to nejen v Česku, ale i na Slovensku, odkud přijeli někteří ze soutěžících. Sama považuji vystupování před lidmi vždycky za obohacující zážitek, ale vystupování v cizím jazyce, a navíc ještě s poezií? Tomu říkám zkušenost.

Kristýna Šeděnková, sexta A