Anglický jazyk

  • Mgr. Monika Číhalová
  • Mgr. Lenka Foltýnová Glacová
  • Mgr. Eva Kavalová
  • Mgr. Petra Krchňáková
  • Mgr. Radka Piňosová
  • Mgr. Alena Holíková
  • Mgr. Markéta Skálová
  • Mgr. Michaela Šuhajová
  • PhDr. Jan Vomlela, Ph.D.

Charakteristika předmětu

Anglický jazyk se na našem gymnáziu vyučuje jako první cizí jazyk v osmiletém cyklu vzdělávání od primy do oktávy. Předmětu je určena dotace 4 hodiny týdně v primě a sekundě a 3 hodiny týdně od tercie do oktávy. Od sexty si studenti mohou vybrat volitelné předměty jako cvičení z anglického jazyka, konverzace v anglickém jazyce nebo semináře, které připravují studenty na mezinárodní zkoušky Cambridge B2 First a C1 Advanced. Na konci osmiletého cyklu studenti dosahují úrovně B2 – C1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Ve výuce je kladen důraz na zvyšování komunikativní úrovně, aby se žáci byli schopni samostatně dorozumět v běžných situacích, uměli navazovat společenské a osobní vztahy, naučili se porozumět kultuře i zvykům jiných národů a respektovat je.

Výuka probíhá ve třídách a v jazykových učebnách, které jsou vybaveny multimediální technikou. Ve výuce jsou aplikovány moderní metody ICT.

Naše škola se zapojuje do mnoha projektů, v rámci kterých působí na gymnáziu po celý školní rok rodilí mluvčí a organizujeme také vzdělávací zájezdy studentů do anglicky mluvících zemí. Cílem těchto projektů je rozvíjet jazykové znalosti a komunikační dovednosti studentů.

Slam Poetry

Dne 21. 3. 2024 se na gymnáziu PORG Ostrava konal druhý ročník soutěže Spoken Word Poetry Slam a stejně jako loni naši školu reprezentoval Filip Jordán (sexta B).

Erasmus+

Naše gymnázium je členem Konsorcia v oblasti školního vzdělávání v rámci programu Erasmus+.

Překladatelská soutěž

26. ledna se žáci sext, konkrétně Klára Kludská ze sexty A a Josef Ján Horký ze sexty B, vydali do Olomouce na vyhlášení Překladatelské soutěže Filozofické fakulty Univerzity Palackého.

Překladatelská soutěž

4. ledna jsme opět po roce, avšak tentokrát v hojnějším počtu, vyrazili do Olomouce zúčastnit se Překladatelské soutěže, již pořádá Filozofická fakulta Univerzity Palackého.

Best in English 2023

No competition, no progress. Výrok Bely Karolyiho se stal mottem jedenáctého ročníku mezinárodní online jazykové soutěže Best in English (BIE), která se uskutečnila 16. listopadu 2023.

Beseda o NATO

15. září 2023 dostala sexta B možnost navštívit Americké centrum v Ostravě a setkat se s americkými piloty, kteří sem přijeli v rámci akce NATO Days.

Videokonference ve třech jazycích

V pátek 26. dubna jsme se v tomto školním roce již potřetí setkali v online prostředí s našimi mezinárodními partnery z Hong Wen High School na Tchaj-wanu. Tématem telekonference tentokrát byly naše mateřské jazyky.

Good slamer Filip!

V úterý 21. března se na PORGu Ostrava konala soutěž mluveného slova Slam Poetry.

NASA and Space Exploration

V úterní hodině cvičení z angličtiny studenti septim přivítali návštěvu z Amerického centra ostravské knihovny.