Anglický jazyk

  • Mgr. Monika Číhalová
  • Mgr. Lenka Foltýnová Glacová
  • Mgr. Eva Kavalová
  • Mgr. Petra Krchňáková
  • Mgr. Radka Piňosová
  • Mgr. et Mgr. Tereza Halecká
  • Mgr. Markéta Skálová
  • Mgr. Michaela Šuhajová
  • PhDr. Jan Vomlela, Ph.D.

Charakteristika předmětu

Anglický jazyk se na našem gymnáziu vyučuje jako první cizí jazyk v osmiletém cyklu vzdělávání od primy do oktávy. Předmětu je určena dotace 4 hodiny týdně v primě a sekundě a 3 hodiny týdně od tercie do oktávy. Od sexty si studenti mohou vybrat volitelné předměty jako cvičení z anglického jazyka, konverzace v anglickém jazyce nebo semináře, které připravují studenty na mezinárodní zkoušky Cambridge B2 First a C1 Advanced. Na konci osmiletého cyklu studenti dosahují úrovně B2 – C1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Ve výuce je kladen důraz na zvyšování komunikativní úrovně, aby se žáci byli schopni samostatně dorozumět v běžných situacích, uměli navazovat společenské a osobní vztahy, naučili se porozumět kultuře i zvykům jiných národů a respektovat je.

Výuka probíhá ve třídách a v jazykových učebnách, které jsou vybaveny multimediální technikou. Ve výuce jsou aplikovány moderní metody ICT.

Naše škola se zapojuje do mnoha projektů, v rámci kterých působí na gymnáziu po celý školní rok rodilí mluvčí a organizujeme také vzdělávací zájezdy studentů do anglicky mluvících zemí. Cílem těchto projektů je rozvíjet jazykové znalosti a komunikační dovednosti studentů.

Beseda o NATO

15. září 2023 dostala sexta B možnost navštívit Americké centrum v Ostravě a setkat se s americkými piloty, kteří sem přijeli v rámci akce NATO Days.

Videokonference ve třech jazycích

V pátek 26. dubna jsme se v tomto školním roce již potřetí setkali v online prostředí s našimi mezinárodními partnery z Hong Wen High School na Tchaj-wanu. Tématem telekonference tentokrát byly naše mateřské jazyky.

Good slamer Filip!

V úterý 21. března se na PORGu Ostrava konala soutěž mluveného slova Slam Poetry.

NASA and Space Exploration

V úterní hodině cvičení z angličtiny studenti septim přivítali návštěvu z Amerického centra ostravské knihovny.

Velký úspěch Hanky Brožkové v překladatelské soutěži

V pátek 13. ledna 2023 se konalo univerzitní kolo překladatelské soutěže UPOL. Texty naší studentky Hanky Brožkové se v konkurenci 115 soutěžících z jazykových škola gymnázií dostaly do užšího výběru 15 nejlepších překladů. Gratulujeme!

BEST IN ENGLISH 2022

Desátý ročník mezinárodní online jazykové soutěže Best in English (BIE) se v letošním školním roce uskutečnil 30. listopadu 2022 a byl ve všech sledovaných parametrech rekordní. Naše barvy v mezinárodní konkurenci hájilo 39 studentů. Nejlepším z nich byl stejně jako vloni Tomáš Kuras z oktávy.

2. online konference

Jen pár okamžiků poté, co online setkání skončilo, většině z nás přistála na Instagramu zpráva z Tchaj-wanu.

Americký diplomat ve výuce angličtiny

Elegantní vůz s příznačnou, žlutým písmem vyvedenou registrační značkou a označením CD zaparkovaný před vchodem do naší školy byl v úterý 15. listopadu znamením pro studenty septim i vyučující, že dnešek je jejich velkým dnem…

Překladatelská soutěž

I letos jsme si zahráli na překladatele! 1. listopadu se konalo školní kolo celorepublikové překladatelské soutěže v anglickém jazyce.