Videokonference ve třech jazycích

Úkolem obou skupin studentů bylo vysvětlit základy svého jazyka druhé straně a naučit se základní komunikační fráze. Kromě standardních zdvořilostních výrazů, pozdravů, přivítání, poděkování a počítání do deseti jsme se rovněž dozvěděli, jak se umět představit a také zjistit jednu bezesporu důležitou informaci – jak najít toalety. :o)

Pro odlehčení náročnosti tématu náš tým na závěr prezentace zvolil pár typických českých jazykolamů a porovnání zvuků zvířat v angličtině a češtině. Obojí se našim tchajwanským kolegům velmi líbilo. Nicméně zvlášť po praktické části práce s jazykolamy usoudili, že do studia češtiny se jen tak nevrhnou. :o))

Musím pochválit výbornou připravenost i prezentační dovednosti celého našeho týmu, který se náročného úkolu zhostil na výbornou. Nutno ještě podotknout, že komunikačním jazykem celého našeho projektu je angličtina, takže vysvětlování fungování češtiny, respektive mandarínské čínštiny, probíhalo pomocí právě anglického jazyka.

Po dvouhodinové konferenci tchajwansky zatím ještě plynně nemluvíme, ale určitě jsme se snažili pochytit maximum a místy se i od srdce zasmáli, jak strašně nám to nešlo.

Děkuji tímto kolegovi Mgr. Tauberovi za perfektně vyladěné online podmínky pro hladký průběh konference a kolegyním Mgr. Kavalové a Mgr. Vydrové za jazykovou konzultaci při přípravě obsahu naší vyučovací hodiny českého jazyka pro cizince.

Mgr. Michaela Šuhajová