Školní stravování

Prodej stravenek

  1. Bezhotovostně – úhrada stravného probíhá bezhotovostním platebním stykem formou INKASA. První platba Vám bude stažena z účtu nejpozději do 25. dne v měsíci zálohově ve výši 1000,-Kč. Je nutné povolit inkaso na Vašem bankovním účtu ve prospěch účtu číslo 107-5522080207/0100, bez variabilního symbolu.
  2. V hotovosti – na září mají možnost uhradit stravné v hotovosti jenom noví žáci, hotovostní platba je akceptována pouze ve výjimečných případech.

Odhlašování stravy

  • Strávník si může pomocí svého účtu na www.strava.cz (číslo zařízení 0633) evidovat výdej stravy, zjistit stav konta, odhlašovat stravu a vybírat z jídelníčku.
  • V nutných případech je možné provést odhlášení stravy na jidelna@sportgym-ostrava.cz nebo na telefonu 596 752 255.

Ceny stravného

Od 1. 8. 2022 dochází k navýšené ceny školního stravování (cena pro žáky):

  • 7 – 10 let je    39,-Kč
  • 11- 14 let  je   41,-Kč
  • 15  a více je   43,-Kč

Obědy – bezlepková dieta

  • 7 – 10 let je    41,-Kč
  • 11- 14 let  je   43,-Kč
  • 15  a více je   44,-Kč

Inkasní limit pro žáky zůstává v původní výši 1000,-Kč.

Jídelníčky

Aktuální jídelníček je k dispozici v elektronické aplikaci na adrese www.strava.cz