Spolupracujeme

Český den boje proti rakovině

Dne 15. května proběhl Český den boje proti rakovině a naši studenti se v rámci této události aktivně zapojili do sbírky na podporu léčby rakoviny.

Erasmus+

Naše gymnázium je členem Konsorcia v oblasti školního vzdělávání v rámci programu Erasmus+.

Projekt mezinárodní spolupráce – ČR-Tchaj-wan

V pátek 10. listopadu 2023 jsme se poprvé v tomto školním roce setkali v online prostředí s našimi mezinárodními partnery z Hong Wen High School na Tchaj-wanu. Tématem telekonference byly dobré skutky v praxi a kritické myšlení.

ADRA, o.p.s.

Spolupráce v oblasti dobrovolnictví (dobrovolnické aktivity, charitativní sbírky, přednášky)

Proxima z. s.

Spolupráce při vyhledávání a podpoře talentovaných žáků Gymnázia Ostrava-Zábřeh

Ostravská univerzita v Ostravě

Gymnázium je fakultní školou Ostravské univerzity, spolupráce při zajišťování pregraduálních praxí studentů učitelských oborů, spolupráce při zajišťování DVPP.