Spolupracujeme

ADRA, o.p.s.

Spolupráce v oblasti dobrovolnictví (dobrovolnické aktivity, charitativní sbírky, přednášky)

Proxima z. s.

Spolupráce při vyhledávání a podpoře talentovaných žáků Gymnázia Ostrava-Zábřeh

Ostravská univerzita v Ostravě

Gymnázium je fakultní školou Ostravské univerzity, spolupráce při zajišťování pregraduálních praxí studentů učitelských oborů, spolupráce při zajišťování DVPP.