VŠB – Technická univerzita Ostrava

Spolupráce ve výuce přírodovědných oborů (přednášky, besedy, zájmové aktivity žáků)