Estetická výchova

 • Mgr. Petr Palička

  Hudební výchova

 • Mgr. Marcela Gajdová

  Výtvarná výchova

 • Mgr. Jiří Surma

  Výtvarná výchova, webové stránky

 • PhDr. Václav Tabášek

  Hudební výchova

Charakteristika předmětu

Estetická výchova v naší škole je zastoupena vzdělávacími obory Hudební výchova a Výtvarná výchova. Předměty si kladou za cíl kultivovat člověka v oblasti krásy a umění, rozvíjet estetické cítění a schopnosti vnímat estetické hodnoty v našich životech. Studenti mají možnost v kvintě a sextě volit mezi výtvarným a hudebním oborem, v oktávě nabízíme zájemcům volitelný seminář Dějin umění. V průběhu studia realizujeme příležitostné návštěvy ostravských galerií, výtvarné práce studentů vystavujeme ve školní galerii, účastníme se koncertů, pořádáme pravidelný předvánoční koncert duchovní hudby.

Vánoční koncert

Kostel sv. Ducha v Ostravě-Zábřehu, 22. 12. 2022 v 11.30, 16.30 a v 18.30 hod.