Estetická výchova

 • Mgr. Petr Palička

  Hudební výchova

 • Mgr. Marcela Gajdová

  Výtvarná výchova

 • Mgr. Jiří Surma

  Výtvarná výchova, webové stránky

 • PhDr. Václav Tabášek

  Hudební výchova

Charakteristika předmětu

Estetická výchova v naší škole je zastoupena vzdělávacími obory Hudební výchova a Výtvarná výchova. Předměty si kladou za cíl kultivovat člověka v oblasti krásy a umění, rozvíjet estetické cítění a schopnosti vnímat estetické hodnoty v našich životech. Studenti mají možnost v kvintě a sextě volit mezi výtvarným a hudebním oborem, v oktávě nabízíme zájemcům volitelný seminář Dějin umění. V průběhu studia realizujeme příležitostné návštěvy ostravských galerií, výtvarné práce studentů vystavujeme ve školní galerii, účastníme se koncertů, pořádáme pravidelný předvánoční koncert duchovní hudby.

Vánoční koncert 2023

Čtvrtek 21. 12. byl ve znamení tradičního vánočního koncertu Pátečníků a doprovodné kapely.

Vánoční koncert

Kostel sv. Ducha v Ostravě-Zábřehu, 22. 12. 2022 v 11.30, 16.30 a v 18.30 hod.