Erasmus+

Akreditace Moravskoslezského kraje jako koordinátora Konsorcia v oblasti školního vzdělávání v rámci programu Erasmus+

Naše gymnázium je členem Konsorcia v oblasti školního vzdělávání v rámci programu Erasmus+.

Cíle projektu jsou:

  • Vzdělanější a zaměstnanější kraj – podpora kariérového poradenství a příprava absolventů a zaměstnanců pro celoživotní vzdělávání a trh práce
  • Atraktivnější a kulturnější kraj – image škol a kraje, kreativita ve školách, práce s talenty a komunitní role školy
  • Čistější a zelenější kraj – environmentální výchova, vzdělávání a osvěta a polytechnické vzdělávání včetně zmírnění dopadů konce těžby uhlí na trh práce
  • Propojenější a chytřejší kraj – digitální gramotnost, vzdělávání v oblasti ochrany obyvatelstva se zaměřením na kyberbezpečnost
  • Podnikavější a inovativnější kraj – podpora podnikavosti, spolupráce škol s firmami

V letech 2024-2027 budeme realizovat následující aktivity:

Mobility pracovníků:

  • Stínování na pracovišti (jobshadowing)
  • Kurzy a odborná školení

Mobility žáků:

  • Skupinové mobility žáků
  • Krátkodobé vzdělávací mobility žáků
  • Dlouhodobé vzdělávací mobility žáků

Výše uvedené aktivity přispějí k profesnímu rozvoji zaměstnanců. U žáků se očekává, že dojde k zlepšení jazykových dovedností, k osobnímu růstu a sebepoznání, k získání mezikulturních zkušeností a nových poznatků a k rozvoji komunikačních dovedností.

Akreditace Moravskoslezského kraje jako koordinátora konsorcia v oblasti školního vzdělávání v rámci programu ERASMUS+ | Moravskoslezský kraj | (msk.cz)