Projekt mezinárodní spolupráce – ČR-Tchaj-wan

Tchajwanští studenti si pro nás připravili prezentace, rozhovory a krátká videa, jejichž obsahem bylo vytýčení cíle, kterého chtějí během tohoto pololetí dosáhnout, případně se v něčem zlepšit, jejich osobní motivace a zamyšlení se nad tím, na jaká úskalí mohou v průběhu svého snažení narazit. Někteří z nich se například chtějí naučit nový cizí jazyk, jiní zlepšit své komunikační dovednosti, další se chtějí naučit hrát šachy či dosáhnout lepších výsledků v různých sportovních disciplínách.

Úkolem studentů našeho gymnázia bylo vykonat jakýkoli dobrý skutek a připravit o něm krátkou prezentaci v anglickém jazyce. Pro toto zadání mě inspiroval blížící se termín Mezinárodního dne laskavosti (World Day of Kindness), který se slaví každý rok 13. listopadu. Naši studenti byli velmi nápadití a připravili si prezentace o tom, jak darovali věci na charitativní účely, upekli dobroty svým spolužákům, navštívili nemocné děti na lůžkovém oddělení v nemocnici, zúčastnili se charitativního běhu a finančně podpořili rodiny, které se ocitly v materiální nouzi. Za zmínku také stojí dobré skutky, které vykouzlily úsměv na tváři jejich nejbližším – připravená snídaně pro maminku, shrabané listí u dědečka na zahradě, pomoc s přípravou do školy mladšímu sourozenci. A bylo toho ještě mnohem a mnohem více. Svým zodpovědným přístupem mě všichni velmi potěšili a doufám, že i je jejich dobrý skutek zahřál u srdce.

Mgr. Michaela Šuhajová, team leader