Zoo Ostrava

Adopce pardála obláčkového

Pardál obláčkový je ohrožený a zranitelný druh, protože ztrácí své přirozené prostředí (tropické lesy). Je také častou obětí pytláků a lovců kožešin, tudíž je důležitý jeho chov v zajetí. Protože je však náročný, neobejde se bez pomoci. Ostravské ZOO, která pardála také chová, pomůže každý, byť sebemenší příspěvek. I ten totiž podpoří nejen pardála, ale i jiné ohrožené živočišné i rostlinné druhy. Navíc také díky finančním darům mohou ZOO naplňovat své hlavní poslání – snahu o zachování biodiverzity.