ART AND SCIENCE NA BÁŇSKÉ

Ve čtvrtek 8. 9. jsme se na Vysoké škole báňské Technické Univerzitě v Ostravě-Porubě zúčastnili akce pořádané VŠB s názvem Art and Science. Celá akce byla pojatá jakožto veletrh jednotlivých fakult univerzity. Prošli jsme si spoustu stanů s prezentací jednotlivých oborů, a u každého z nich nás přivítali studenti s celou řadou zajímavých, zábavných i poučných aktivit a soutěží. Kromě soutěží a aktivit jsme se mohli se studenty o oborech pobavit a získat jejich reálný pohled na každý obor. Akci hodnotím velmi pozitivně, protože celá organizace akce a pestrost oborů, aktivit a her byla přínosná a povzbuzující ke studiu nejen na VŠB-TUO, ale celkově na vysokých školách.