Překladatelská soutěž

26. ledna se žáci sext, konkrétně Klára Kludská ze sexty A a Josef Ján Horký ze sexty B, vydali do Olomouce na vyhlášení Překladatelské soutěže Filozofické fakulty Univerzity Palackého.

Po krátkém úvodu následovaly workshopy věnované jednotlivým jazykům, na kterých samotní překladatelé vysvětlovali možnosti „správných“ řešení jednotlivých překladů. Po hodině jsme se vrátili do auly a následovalo slavnostní vyhlášení. Mezi oceněnými jsme nebyli, ale i tak je účast v soutěži dobrá zkušenost a nyní víme, co je třeba zlepšit pro úspěch v příštím ročníku soutěže. 

Josef Ján Horký, sexta B