Německý jazyk – zajímavé odkazy

Učebnice a výukové materiály: www.klett.cz – www.hueber.cz – www.fraus.cz

Goethe Institut: www.goethe.de

Deutscher Akademischer Austauschdienst: www.daad.cz

časopis Hurra! – www.flp.sk/hurra

Časopis Freundschaft – www.freundschaft.cz