Bohatství země

Ve dnech 23.-24. března jsme se my (čtyři studenti sexty A) – Natále Dervishi, Julie Zágorová, František Mrázek a Michal Kabara – snažili vybojovat ve finále soutěže Bohatství země cenné kovy. Takřka šest měsíců jsme plnili a průběžně odevzdávali své geologicko-ekonomické práce zaměřené na aktuální plynovou krizi a s ní spjaté dění ve světě. Z více než stovky účastníků se do užšího výběru dostala polovina, do finále pak 9 nejlepších družstev. Mezi nimi se ocitl i náš tým KOMODINY. I když jsme letos zůstali těsně pod stupínky vítězů, od poroty jsme obdrželi slova chvály a pozitivní ohlasy. Děkujeme za skvělou příležitost a zážitky pořadatelům z Masarykovy univerzity v Brně a Mgr. Marcele Dudové za podporu.

Letošní kapitola uzavřena, děkujeme a těšíme se za rok  znovu!!!

 

Sexta A, tým KOMODINY