Informatika – kroužek

Kroužek informatiky a programování

Každý čtvrtek od 14:00-15.30 hodin, končíte-li pátou hodinou, můžete přijít dříve. V případě potřeby mohou učebnu v daných časech využít i nepřihlášení studenti (členové kroužků mají při obsazování počítačů přednost).

Program:

Stavění a programování Lego
Mindstorms
Programování mikrobitů
Programování v jazyce Scratch,
Programování v jazyce C#
3D tisk
Grafika
Další aktivity dle zájmu
Nehrajeme hry!