Vzdělávací program Kyvadlo v galerii Gong

Nejen že jsme si zopakovali učivo o kyvadlech, ale také jsme nahlédli do technik umění využívající kyvadla a zkusili rozkmitat velký kříž architekta Pleskota založený na stejném principu. Program se všem líbil a také jsme se naučili něco nového jak o fyzice, tak i o umění.

Šárka Nogolová, kvinta A