Staňte se na jeden den vědkyní

První přednášku měla Ing. Monika Robotková, která hovořila o nejmenších částech našeho světa – Od kvarku k atomu aneb z čeho se skládá náš svět. Po coffee break následovala přednáška RNDr. Lenky Thinové, Ph.D. o radioaktivitě, kdy je ještě přirozená a „bezpečná“ a kdy už ne, jejím účinkům na lidské tělo a využití v medicíně – Ať je to ten nebo ten, nemusí jít z kola ven (díky dozimetrii). Po další přestávce jsme vyslechly poslední přednášku, tentokrát z oblasti energetiky – Současné a budoucí výzvy plynárenství aneb plynárenství dnes a zítra Ing. Šárky Jablonské ze společnosti NET4GAS.

Po obědě následovala panelová diskuze s absolventkami vědních oborů, kde se řešila témata jako studium přírodovědných oborů a jeho náležitosti, jaké to mají ženy studující a pracující v přírodovědných oborech, kde převažují muži, nebo také jak skloubit vědeckou kariéru s mateřstvím. Máme za to, že tato diskuze byla velice přínosná, jelikož tato témata se (z celkem logických důvodů – všude jinde totiž převažují kluci) na podobných akcích moc neřeší, ale přitom jsou pro mnohé dívky aspirující na kariéru ve vědě poměrně relevantní.

Posléze jsme se rozdělily do předem daných skupinek a přesunuly se na příslušná pracoviště podle praktických cvičení, která jsme si předem zvolily. My jsme následovaly prof. Ing. Helenu Jelínkovou, DrSc. na FJFI do Trojanovy ulice 13, kde jsme se seznámily s lasery a jejich využitím v medicíně (hlavně v zubním lékařství). Vyzkoušely jsme si práci s laserovou vrtačkou a následně nás paní profesorka provedla po laboratořích, ve kterých pracují studenti, a ukázala nám další lasery.

Celkově hodnotíme tuto zkušenost velmi pozitivně nejen díky nově nabytým (a utříbeným) znalostem, ale i díky poznání té stránky vědy a akademického života, o níž jsme do této chvíle neměly ani tušení a která zcela zásadně změnila náš pohled na tuto sféru. Všem studentkám, které zvažují kariéru ve vědě, tuto akci vřele doporučujeme!

Hana Brožková, septima B & Barbora Rychtářová, kvinta B