International Masterclasses – částicová fyzika prakticky

Dne 27. března se šestice žáků sext zúčastnila každoroční akce International Masterclasses, kterou pořádá Slezská univerzita v Opavě ve spolupráci s CERNem a dalšími školami z celého světa.

Akce začala přednáškami, během kterých nás organizátoři seznámili se základy částicové fyziky, zařízeními v CERNu a projevy částic, které jsme měli odhalit v datech v další části.

Po přednáškách a obědové pauze následovalo zpracovávání dat, která si pro nás organizátoři připravili. Z nich jsme měli zrekonstruovat srážky částic, určit, o jaké částice jde, a správně částice spárovat. Program, ve kterém jsme data zpracovávali, následně takovouto srážku zaznamenal do statistiky, z níž jsme následně mohli vyvozovat výsledky.

Program byl zakončen konferencí s hlavními organizátory v CERNu a ostatními zapojenými školami. Během konference jsme mohli diskutovat o proběhnuvších přednáškách a našich výsledcích, ale také o vědecké práci v CERNu a možnostech, jak se můžeme výzkumu zúčastnit i my.

Matěj Hošek, sexta A

Více foto na: https://mc.physics.cz/2024/