Školní kolo Astronomické olympiády

Na naší škole v kategorii GH soutěžilo celkem 89 žáků prim a sekund, z toho 87 bylo úspěšných a postoupilo do navazujícího krajského kola. V kategorii EF tercií a kvart bylo celkem 52 soutěžících, z nich 33 úspěšných, v kategorii CD kvint a sext 45 žáků, postupujících 16, a v nejtěžší kategorii AB 47 žáků, postupujících do krajského kola pouze 6.

Letošní úlohy školního kola byly velmi náročné, naši žáci je přesto dokázali vyřešit a dostat se tak do dalšího kola, které již bylo začátkem ledna zahájeno.

Nejúspěšnějšími řešiteli školního kola v jednotlivých kategoriích byli: v kategorii AB Matěj Hošek a Stela Srpová z 6. A a Jakub Svobodník z 8. B, v kategorii CD Matěj Hošek, Stela Srpová a Ondřej Skála z 6. A, v kategorii EF Marie Hrubá a Agáta Bogoczová z 4. A a Gabriela Kellnerová a Sofie Škorničková z 4. B a v kategorii GH Anna Aujezdská z 2. A a Filip Mrhálek, David Papík, Antonín Papoušek a Antonín Rogowski z 2. B.

Všem účastníkům školního kola gratulujeme a postupujícím přejeme úspěch v krajském kole a případném celorepublikovém finále.

Mgr. Lenka Plachtová