Týden vědy na Jaderce 2023

Týden vědy na Jaderce je velká každoroční vědecká akce pořádaná FJFI ČVUT. Tato akce zahrnuje přednášky, miniprojekt, na kterém se během dvou dnů pracuje, exkurzi do vědeckých pracovišť a závěrečnou minikonferenci, na které vystoupí všichni studenti s prezentací své dvoudenní práce. Každoročně se akce účastní okolo 150 studentů, kteří si můžou vyzkoušet badatelskou práci na 60 různých pracovištích.
Mým zaměřením byl projekt s názvem Narušování symetrie v laserovém rezonátoru. Díky tomuto projektu jsem vhlédnul do fungování laseru, konstrukce laseru, rezonátoru a jeho parametrů.
Výstupem celého týdne vědy je sborník všech příspěvků, který naleznete na odkaze:
https://tydenvedy.fjfi.cvut.cz/2023/output/sbornik/proceeds.pdf (Můj projekt naleznete na straně 164, Tadeášův na straně 159)
I přes pofidérní ubytování na strahovských kolejích jsem si akci velmi užil. Potkal jsem spoustu zajímavých lidí s podobnými zájmy, a hlavně jsem si odnesl spoustu nových vědomostí hlavně z oblasti optiky.

Ondřej Skála, Tadeáš Těhan (kvinta A)