S čertem špatně, bez čerta hůř aneb člověk a ionizující záření

Je to vždycky fajn, když k nám do školy přijedou naši absolventi. Nejen na návštěvu, ale taky třeba přednést něco ze svého oboru svým možným následovníkům. To se stalo v pátek 24. 2., kdy k nám opět zavítal Ondřej Kořistka, aby přednesl něco ze svého oboru, tedy jaderné fyziky. Tentokrát však s sebou vzal své dva současné studenty – Nelu Císařovou a Zdeňka Legerského – a společně s oktávou realizovali program s výše uvedeným tajuplným názvem. Že jsou Nela a Zdeněk také našimi absolventy, není těžké si domyslet. Kruh se uzavřel.

Takže byla přednáška, interaktivní diskuse, workshop, brainstorming… Ale nejlepší na tom stejně je fakt, že jak patrno naše snaha během studia Nely, Ondry a Zdeňka nebyla marná.

Fyzikou naprosto nepolíbený, zato všem absolventům fandící PhDr. Václav Tabášek, který ale několik Ondrových přednášek i tak zhlédl!

A fyzikou zjevně políbená Tereza Kurasová z oktávy dodává: Dozvěděli jsme se, co je ionizující záření, jak vzniká a čím je tvořeno. Zjistili jsme, že může být užitečné při léčbě nádorových onemocnění, ale je třeba s ním zacházet velmi opatrně a přesně, jelikož může způsobovat poruchy DNA zdravých tělních buněk. A také už víme, jak se radiace měří a jak správně vypočítat potřebnou dávku ionizujícího záření při radioterapii.