Fyzika – materiály k maturitě

Testové úlohy vhodné k přípravě na maturitní a přijímací zkoušky:

Lepil O., Široká M.: Sbírka testových úloh k maturitě z fyziky, nakl. Prometheus, Praha