Fyzika – užitečné odkazy

Výukové zdroje

fyzika.jreichl.com multimediální encyklopedie fyziky pro SŠ
www.realisticky.cz realistický přístup k výuce fyziky a matematiky na ZŠ a SŠ
www.fyzika007.cz rozcestník pro výuku fyziky na SŠ „trochu jinak“
edu.techmania.cz/cs/encyklopedie/fyzika výukový portál Techmania SC Plzeň
www.svetenergie.cz/ vzdělávací portál ČEZ o energii a energetice
www.jednotky.cz převody jednotek
www.converter.cz převody jednotek
www.priklady.eu/cs/fyzika.alej sbírka úloh
reseneulohy.cz/cs/fyzika sbírka úloh
www.skolasnadhledem.cz/profil/2-stupen/813-fyzika on-line procvičování
www.eductify.com/cs/fyzika on-line testy

Soutěže

www.fyzikalniolympiada.cz multimediální encyklopedie fyziky pro SŠ
olympiada.astro.cz realistický přístup k výuce fyziky a matematiky na ZŠ a SŠ
www.energeticka-gramotnost.cz/olympiáda rozcestník pro výuku fyziky na SŠ „trochu jinak“
www.technologicka-gramotnost.cz/olympiada-2023 výukový portál Techmania SC Plzeň
physics.naboj.org/cz/cs/ vzdělávací portál ČEZ o energii a energetice
vedeckyctyrboj.cz/ převody jednotek
fyziklani.cz/ převody jednotek
fykos.cz Fykos
vyfuk.org/ multimediální encyklopedie fyziky pro SŠ

Více o fyzice

www.aldebaran.cz/astrofyzika/ Astrofyzika v kostce
www.chmi.cz/informace-a-sluzby/prezentace-a-vyuka/meteorologicka-terminologie Základy meteorologie

Odborná pracoviště

cuni.cz Univerzita Karlova v Praze (UK)
www.mff.cuni.cz/ MFF UK
www.natur.cuni.cz/fakulta PřF UK
www.cvut.cz/ České vysoké učení technické v Praze (ČVUT)
www.fjfi.cvut.cz/cz/ FJFI ČVUT
intranet.fel.cvut.cz/cz/ FEL ČVUT
www.avcr.cz/cs/ Akademie věd ČR v Praze (AV ČR)
www.fzu.cz/domov Fyzikální ústav AV ČR
www.asu.cas.cz/ Astronomický ústav AV ČR (Hvězdárna Ondřejov)
www.vsb.cz/cs/ realistický přístup k výuce fyziky a matematiky na ZŠ a SŠ
www.osu.cz/ Slezská univerzita v Opavě (SLU)
www.slu.cz/slu/cz/ Fyzikální ústav SLU
www.slu.cz/phys/cz/ rozcestník pro výuku fyziky na SŠ „trochu jinak“
planetko.cz/cs/ Planetárium Ostrava
www.planetum.cz/ Planetárium Praha
www.upol.cz/ Univerzita Palackého v Olomouci (UPOL)
www.muni.cz/ Masarykova univerzita v Brně (MUNI)
www.vut.cz/ Vysoké učení technické v Brně (VUT)
www.astro.cz/ Česká astronomická společnost, Brno
www.chmi.cz/ Český hydrometeorologický ústav, Praha
www.ujv.cz/ Ústav pro jaderný výzkum, Řež u Prahy
www.sujb.cz/ Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Praha
www.jcmf.cz/ Jednota českých matematiků a fyziků, Praha