Biologie

Úspěšní biologové!

Znáte Carla Linného, Charlese Darwina, Louise Pasteura? Ladu Srpovou, Stelu Srpovou a Karolínu Jeziorkovou?

Královský stolec geologického kladívka je opět náš!

12. ročník soutěže s geovědní tematikou Geologické kladívko 2022, určené pro studenty středních škol a žáky 2. stupně základních škol, se uskutečnil v Geologickém pavilonu prof. Františka Pošepného 29. dubna 2022.

Velká cena ZOO

Tématem letošního jarního ročníku byly LESY ČR (biologie volně žijících živočichů, rostlin a hub, geografické rozšíření, ochrana, význam, využití). Na naší škole se prvotního soutěžního kola 25. 3. 2022 zúčastnila čtyři družstva. Do nedělního finále 3. 4. 2022 se probojovalo z několika desítek družstev z různých koutů Moravskoslezského kraje naše pětičlenné družstvo z kvarty B: Justýna Horáková, […]

Systém hmyzu trochu jinak

Strašákem studentů sext bývá již tradičně systém hmyzu. V letošní sextě A jsme zvolili jinou cestu. Cestu praktického poznávání.

Bohatství Země 2022

21. a 22. března jsme po více než půl roce měli možnost zabojovat ve finále soutěže Bohatství Země a zkusit obhájit náš projekt.

Kvinty v Geologickém pavilonu

Čtvrteční dopoledne 17. března jsme strávili na exkurzi v Geologickém pavilonu prof. Františka Pošepného v areálu VŠB v Ostravě-Porubě.

Výzkum v biologickém semináři

V letošním školním roce studenti navštěvující seminář a cvičení z biologie povznesli úroveň předmětu opět o level výše. Jejich seminární práce bude totiž založena na vlastním výzkumu.

Forenzní entomologie

V pondělí 1. 11. jsme se ráno nevydali do naší třídy jako ostatní běžné dny, ale sešli jsme se společně se sextou B před PHP, neboť právě zde se měla v následujících dvou hodinách konat přednáška z biologie.