Primy v OZO!!!

V kunčickém areálu ostravské firmy OZO vyslechli program o odpadovém hospodářství KAM S NÍM? Nesnadným úkolem pro ně bylo zamyslet se nad obsahem jednoho kontejneru na směsný odpad.

Trocha povídání, soutěžení i film snad našim primánům pomohly otázku zodpovědět. Zároveň jistě upevnily jejich environmentální zodpovědnost.

Mgr. Marcela Dudová