Horký podzim

V průběhu listopadu plnili naši žáci výzvy z programu GLOBE na téma Horký podzim. Učili se správně klást otázky, stanovit hypotézu a provést experiment, který jejich hypotézu potvrdil nebo vyvrátil…postupovali stejně jako pracují skuteční vědci.

Studenti kvinty A si lámali hlavu nad otázkou, jestli se mění množství uloženého uhlíku s věkem stromu a pomocí měření obvodů stromů a online kalkulačky zjistili, jak staré jsou stromy v okolí naší školy. Studenti kvinty B zkoumali listu různých stromů, jejich tvar, ale také barviva obsažená v podzimních listech. Holky ze sekundy B se rozhodly poprat s tématem Má planeta teplotu? Ve vlastnoručně vyrobené meteorologické budce měřily teplotu a naměřené hodnoty graficky zpracovaly a porovnaly s výsledky z ČHMÚ. Všechny zjištěné skutečnosti pak vyjádřily pomoci plakátu. Páni kluci ze sekundy B se s vervou sobě vlastní vrhli na městské klima v okolí naší školy. Porovnávali vegetaci v jednotlivých časových obdobích od roku 1957 do současnosti. Zároveň měřili a zkoumali, který povrch klimatu města prospívá. Výsledky zapsali a graficky vyjádřili na plakátu. Práce studentů ze sekundy byly k vidění na dni otevřených dveří.