Velká cena ZOO

Tématem letošního jarního ročníku byly LESY ČR (biologie volně žijících živočichů, rostlin a hub, geografické rozšíření, ochrana, význam, využití).

Na naší škole se prvotního soutěžního kola 25. 3. 2022 zúčastnila čtyři družstva. Do nedělního finále 3. 4. 2022 se probojovalo z několika desítek družstev z různých koutů Moravskoslezského kraje naše pětičlenné družstvo z kvarty B: Justýna Horáková, Anežka Štulová, Filip Dyl, Lukáš Kočvara a Matěj Ševčík. Na finálový piedestal sice nakonec nevystoupali, nicméně i tak patří mezi 13 nejúspěšnějších družstev, která se soutěže zúčastnila.

Protože příští rok již nebudou moci soutěžit, předávají tak pomyslnou štafetu studentům z nižších ročníků.

Děkujeme jim za reprezentaci naší školy.

 

Mgr. Marcela Dudová