Systém hmyzu trochu jinak

Studenti ve vyučovacích hodinách vytvořili skupinky, v nichž pozorovali pod mikroskopem i bez něj, zakreslovali, na základě předložených faktů potvrzovali či vyvraceli předložené skutečnosti, sledovali videa… Zkrátka aktivně zkoumali.

Hotovou práci sice mají stále na stole, dolaďují a pilují detaily. Přesto všechno chválím jejich přístup. Uvidíme, jaké stopy v nich zanechá a jaké ovoce jim přinese.

Mgr. Marcela Dudová