Osobnostně profesní rozvoj pedagogů a podpora žáků

Operační program: Výzkum, vývoj a vzdělávání

Výzva: Šablony pro SŠ a VOŠ II

Číslo výzvy: 02_18_065

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_065/0016264

Realizace projektu: 1.9.2019 – 28.2.2022

Celkové výdaje projektu: 983 408 Kč

Projekt je zaměřen na podporu osobnostně profesního rozvoje pedagogů formou jejich dalšího vzdělávání, tandemové výuky, vzájemné spolupráce pedagogů a zapojení odborníků z praxe do výuky. Dalším cílem projektu je podpora žáků realizací projektových dnů, badatelského klubu a doučování.