Soutěže v informatice a matematice

  • Dotační program: Program na podporu školství z rozpočtu SMO na rok 2021
  • Celkové výdaje projektu: 40 000 Kč
  • Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy.
  • Cílem projektu je uspořádat během roku 2021 Soutěžní přehlídku studentských programů (tradiční soutěž organizovanou naší školou) a týmovou matematickou soutěž Volgiáda určenou žákům 5. tříd ostravských ZŠ.