Přírodovědné soutěže celorepublikového charakteru a podpora talentovaných žáků

 • ROK ČERPÁNÍ 2022
 • Kód: 21/0849
 • Žadatel: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace
 • Poskytovatel dotace: Magistrát města Ostravy
 • Oblast podpory: Oblast vzdělávání a talentmanagementu
 • Název výzvy: Program na podporu vzdělávání a talentmanagementu na území statutárního města Ostravy na rok 2022
 • Stav žádosti: Poskytnuto
 • Minimální požadované body: 75
 • Bodové hodnocení: 91
 • Transfer MO: N
 • NÁKLADY 650 000 Kč
 • POŽADOVANÁ ČÁSTKA 500 000 Kč
 • PŘIDĚLENÁ ČÁSTKA 500 000 Kč