Rozvoj – Spolupráce – Inovace

Operační program: Jan Amos Komenský

Výzva: Šablony pro SŠ a VOŠ I

Číslo výzvy: 02_22_003

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_003/0002788

Realizace projektu: 1. 2. 2023 – 31. 1. 2026

Celkové výdaje projektu: 1 939 104 Kč

Cílem projektu je přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny žáky prostřednictvím vzdělávání pracovníků škol, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky.