Vyhledávání a podpora talentovaných žáků Gymnázia Ostrava-Zábřeh

  • Dotační program: Program na podporu vzdělávání a talentmanagementu na území SMO na rok 2021
  • Celkové výdaje projektu: 250 000 Kč
  • Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy.
  • Projekt navazuje na úspěšně realizované předchozí projekty, pokračuje v systematické podpoře a rozvoji talentu vybraných žáků školy a zaměřuje se také na vyhledávání a objevování nových talentů v oblasti přírodních a technických věd. Žáci mají možnost se z prostředků dotace zúčastnit mnoha odborných konferencí, exkurzí, besed či přednášek. Získané znalosti a zkušenosti žáci zužitkují při úspěšném řešení soutěží i ve svém dalším studiu.