Americký diplomat ve výuce angličtiny

Elegantní vůz s příznačnou, žlutým písmem vyvedenou registrační značkou a označením CD zaparkovaný před vchodem do naší školy byl v úterý 15. listopadu znamením pro studenty septim i vyučující, že dnešek je jejich velkým dnem. V doprovodu dvou spolupracovníků navštívil naše gymnázium člen diplomatického sboru z Velvyslanectví Spojených států amerických v Praze pan Mitch Bottoset, aby tu pobesedoval se studenty. Během setkání, které se neslo ve velmi přátelské a neformální atmosféře, umocněné libozvučnou americkou angličtinou milého hosta, využili studenti v hojné míře možnost se pana diplomata zeptat na to, co je zajímá ve spojitosti s jeho každodenním životem a prací na velvyslanectví v České republice a s reáliemi Spojených států. Pan Bottoset pohovořil o možnostech studia ve Spojených státech, doporučil těm, kdo zvažují návštěvu USA, kam by se určitě měli podívat, rozhovořil se o tom, jak vnímá naši zemi očima Američana, a řeč přišla také na to, jak komplikované může být rozplétat na úrovni mezinárodní spolupráce nitky organizovaného zločinu. Zajímavé setkání nadchlo všechny a náš velký dík patří nejen panu diplomatovi, ale také Americkému centru při Velvyslanectví Spojených států amerických za to, že organizuje výjezdy do regionů po celé České republice a umožňuje studentům středních škol nevšední setkání. Děkujeme!

PhDr. Jan Vomlela, Ph.D.