Výuka jazyků na našem gymnáziu má mnoho tváří

Školní výuka jazyků nemusí nutně znamenat pouze otevřít učebnici a vyplnit během 45 minut pár cvičení. Díky projektům Šablony pro SŠ a VOŠ II a Rodilí mluvčí do škol působí i v letošním školním roce na našem gymnáziu rodilí mluvčí, a to jak v hodinách angličtiny, tak i španělštiny.  Studenty jejich výuka baví a mají možnost se seznámit s různými přízvuky a jinými odlišnostmi jazyka samotného.

Těm, kterým nestačí pouze tvrdit „I can speak English“, ale také „I can prove it“, má naše škola také co nabídnout. Ve volitelném semináři se mohou připravit na mezinárodní jazykové certifikáty z angličtiny (FCE, CAE), které zaručují objektivní a odborné vyhodnocení úrovně jazyka. Zkoušky Cambridge English Qualifications jsou uznávány středními školami, univerzitami a soukromými i veřejnými zaměstnavateli v celém anglicky mluvícím světě.

V letošním školním roce jsme se zapojili do projektu jazykového stipendia Lingua Franca, jenž finančně podporuje studenty, kteří dosáhnou úrovně C1 v anglickém jazyce před dokončením gymnaziálního studia. Několik našich studentů Cambridge zkoušku této úrovně (CAE) již v letošním roce úspěšně zvládlo a věříme, že v budoucnu jich bude více a více.

Rovněž studenti španělštiny se v tomto školním roce zapojili do programu e-Twinning, který je nedílnou součástí mezinárodního projektu Erasmus+. Ve výuce a ve svém volném čase spolupracují on-line na společném projektu se studenty z Itálie, Francie a Portugalska.

Na výuku jazyků je na našem gymnáziu kladen velký důraz a všechny výše uvedené projekty zkvalitňují jazykové kompetence a dovednosti studentů.

Mgr. Lenka Foltýnová Glacová, Mgr. Monika Číhalová