Sdělení MŠMT – termíny konání didaktických testů společné části