Výchova k občanství, Etická výchova, Základy společenských věd