Žádost o povolení individuálních úprav uzavření klasifikace dle čl. 9 odst. 15 Školního řádu