ŽÁDOST O PROMINUTÍ ZKOUŠKY Z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY A ŽÁDOST O KONÁNÍ JEDNOTNÉ ZKOUŠKY Z MATEMATIKY V UKRAJINSKÉM JAZYCE