Žádost podle zákona č. 106/199 Sb., o svobodném přístupu k informacím – odmítnutí žádosti – dne 18. března 2022