Forenzní entomologie

V pondělí 1. 11. jsme se ráno nevydali do naší třídy jako ostatní běžné dny, ale sešli jsme se společně se sextou B před PHP, neboť právě zde se měla v následujících dvou hodinách konat přednáška z biologie.

Výraz mých spolužáků mi prozrazoval, že tato akce byla zásah do černého. Jakékoliv oživení výuky vždy vítáme s radostí, a tak není divu, že jsme se všichni usmívali od ucha k uchu. Se zvědavostí jsme diskutovali o tom, co přijde dál.  Co si máme vlastně představit pod pojmem forenzní entomologie? Každý z nás měl jiná očekávání. Někteří alespoň trochu tušili, o čem bude řeč, jiní vůbec nedokázali vymyslet, o čem se budeme bavit, ani jak by toto téma mohlo souviset s biologií.

Nyní se už konečně dozvíte, co onen tajuplný název naší přednášky znamenal. Forenzní entomologie je věda, která se využívá v kriminalistice. Má spoustu využití, které nám byly ve zkratce představeny. Po rychlém úvodu jsme se přesunuli k zajímavější části přednášky. Tušili jste, že se může malá muška zasloužit o něco užitečného? Při rozkladu mrtvých těl jsou takovíto malincí bezobratlí živočichové velmi potřební a prospěšní. Pan přednášející s námi postupně prošel všechna stádia smrti a pověděl nám, jaký hmyz se k mrtvé osobě slétává, jak mění její vzhled a v čem je užitečný. Přednáška byla doplňována zajímavými příběhy, při nichž nám všem občas přebíhal mráz po zádech. Nejzajímavější mi přišly fotky různých stádií rozkladu. Část mých spolužáků si sice musela zakrývat oči, ale nadšenci, kteří se směrem biologie chtějí v budoucnu vydat, byli šťastní.

Jsem ráda, že jsme měli možnost si takovouto přednášku poslechnout. Věřím, že každému z nás zůstala v hlavě nějaká zajímavá informace. Všichni jsme si tento čas užili a nikomu se nechtělo vracet se zpátky do reality. Doufám, že ještě zažijeme spoustu minimálně stejně zajímavých akcí!

 

Natálie Vicherková, sexta A