Krajské kolo olympiády ve španělském jazyce

V březnu se na Gymnáziu Hladnov v Ostravě konalo tradiční Krajské kolo olympiády ve španělském jazyce.

Naše gymnázium reprezentovala v kategorii SŠ II (studenti s více než třemi lety výuky španělštiny, úroveň B2) Tereza Kurasová, studentka septimy. Olympiáda se skládala ze tří částí: z poslechu, porozumění textu a konverzace na vybrané téma – Moje plány do budoucna. Ve všech těchto dovednostech si Terka vedla velice dobře a v silné konkurenci se umístila na skvělém 4. místě. Je třeba dodat, že od 3. místa ji dělilo pouze 1,5 bodu!

Terce gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů v dalším studiu španělštiny.

Za PK španělštiny Mgr. Monika Číhalová