Možnosti studia pro žáky z Ukrajiny

Občan Ukrajiny může požádat o přijetí ke vzdělávání do vyššího ročníku. Ředitel školy rozhodne, do kterého ročníku bude žák zařazen po posouzení dokladů z předchozího vzdělávání.

Pokud nemá občan Ukrajiny potřebné doklady k dispozici, lze je nahradit čestným prohlášením.

Pro občany Ukrajiny přicházející do ČR v souvislosti s ozbrojeným konfliktem je možné dodatečné podání žádosti o přijetí do 1. ročníku střední školy pro školní rok 2022/2023.

Podat přihlášku do maturitních oborů vzdělání je v prvním kole možné do 5. dubna 2022.

Více informací o možnostech vzdělávání naleznete pod následujícími odkazy: