Archimediáda – okresní kolo

J. Macejka, L. Ruttkay (oba 2. A)